Аналитички инвентари

ЗЕМАЉСКА УПРАВА ЗА СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ II/1-16 Слободни војни комунитет  Петроварадин (1702–1918) БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688-1849)

ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА – БЕЧ (ILLYRISCHE  HOFKANZLEI – WIEN) ИЛИРСКА ДВОРСКА КОМИСИЈА  ДЕПУТАЦИЈА – БЕЧ  1745–1777 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (1779–1849) XV/1-2

ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (1731–1849) XV/1-2 КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ - СОМБОР (1849–1853)

0
0
0
s2sdefault