Основне иконографске карактеристике совјетских пропагандних, револуционарних и ратних плаката у контексту њиховог културно-историјског значаја као архивске грађе

АУТОР: Кристијан Обшуст Aпстракт У чланку су анализиране основне иконографске карактеристике совјетских пропагандних, револуционарних и ратних плаката у смислу њиховог културно-историјског значаја као посебне врсте архивских докумената. Поред тога, фокус анализе је био усмерен и на сагледавање значаја совјетских пропагандних плаката као медијума за пласирање политичких и идеолошких порука у оквиру конкретног просторног и хронолошког … Continue reading Основне иконографске карактеристике совјетских пропагандних, револуционарних и ратних плаката у контексту њиховог културно-историјског значаја као архивске грађе