Архив Војводине 1926–2011. године – кроз одабрану архивску грађу

Поводом 85 година постојања Архива Војводине 14. септембра 2011. године била је отворена изложба Архив Војводине 1926–2011. године – кроз одабрану архивску грађу. Изложбу је отворио Милорад Ђурић, тадашњи покрајински секретар за културу и јавно информисање.

На изложби су делатност и рад Архива били приказани хронолошки, од 1926. године до данас пратећи историјски развој Архива Војводине, кроз пет целина: Државна архива у Новом Саду 1926–1941; Војвођанска архива 1946–1951; Државна архива АПВ 1951–1958; Историјски архив АПВ 1958–1970; Архив Војводине 1970–2011.

Више о томе можете прочитати ОВДЕ.

Изложбу је пратио богато илустрован каталог и CD презентација

Scroll to Top