БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)


VIII/1
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних садржаја докумената (1688–1728)
Нови Сад, 1999.


VIII/2
Милан Јаковљевић и Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних регеста (1729–1755)
Нови Сад, 1991.


VIII/3
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних регеста (1756–1770)
Нови Сад, 1992.


VIII/4
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних регеста (1771–1779)
Нови Сад, 1993.


VIII/5
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних регеста (1780–1784)
Нови Сад, 1994.


VIII/6
Лајчо Матковић – Тадија Гросингер
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних регеста (1785–1787)
Нови Сад, 1995.


VIII/7
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Приређивач: Слободан С. Радовановић
Каталог одабраних садржаја докумената (1788–1789)
Нови Сад, 1996.


VIII/8
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Приређивач: Слободан С. Радовановић
Каталог одабраних садржаја докумената (1790–1793)
Нови Сад, 1997.


VIII/9
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних садржаја докумената (1794–1800)
Нови Сад, 1998.


VIII/10
Дејан Јакшић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних садржаја докумената (1801–1805)
Нови Сад, 2005.


VIII/1
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних садржаја докумената (1688–1728)
Нови Сад, 1999.


VIII/2
Милан Јаковљевић и Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних регеста (1729–1755)
Нови Сад, 1991.


VIII/3
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних регеста (1756–1770)
Нови Сад, 1992.


VIII/4
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних регеста (1771–1779)
Нови Сад, 1993.


VIII/5
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних регеста (1780–1784)
Нови Сад, 1994.


VIII/6
Лајчо Матковић – Тадија Гросингер
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних регеста (1785–1787)
Нови Сад, 1995.


VIII/7
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Приређивач: Слободан С. Радовановић
Каталог одабраних садржаја докумената (1788–1789)
Нови Сад, 1996.


VIII/8
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Приређивач: Слободан С. Радовановић
Каталог одабраних садржаја докумената (1790–1793)
Нови Сад, 1997.


VIII/9
Лајчо Матковић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних садржаја докумената (1794–1800)
Нови Сад, 1998.


VIII/10
Дејан Јакшић
БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (1688–1849)
Каталог одабраних садржаја докумената (1801–1805)
Нови Сад, 2005.

Scroll to Top