БАЧКО-БОДРОШКА ЖУПАНИЈА, VIII/11

Каталог одабраних садржаја докумената из фонда број 2
(1806–1809)
VIII/11

Б И Б Л И О Т Е К А
Научноинформативна средства о архивској грађи
VIII/11

Главни и одговорни уредник
Бранимир Андрић, директор

Рецензент
Јован Валрабенштајн

Сарадник на обради грађе на мађарском језику
Жужана Мезеи

Сарадник на обради грађе на немачком језику
Зоран Стевановић

Лектор
Весна Башић

Коректор
Олгица Трбојевић


Ова свеска едиције Научноинформативна средстава о архивској грађи (серија VIII) Архива Војводине, је једанаеста свеска са насловом Бачко- -бодрошка жупанија (1688–1849), а обухвата период од 1806. до 1809 (и Додатак 1801–1805), истоименог фонда. Архивски фонд (Ф. 2) Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849) је један од највреднијих архивских фондова који чува и стручно одржава Архив Војводине, и категоризован је као културно добро од изузетног значаја.
Због ратних разарања, елементарних непогода и лоших услова смештаја, књиге фонда (записници, деловодници регистри, итд.) су само фрагментарно сачувани, а списи су половично сачувани. Грађа је написана претежно на латинском, затим на мађарском и немачком, а тек од случаја до случаја на српском или неком другом језику.

Scroll to Top