Архив Војводине

Прописи

Закони, правилници и стандардикоји се односе на културна добра, архивску грађу и архивску делатност Устав РС Закони Уредба Владе РС Решење Министра културе РС Правилници Министра културе и информисања РС Стандарди Међународног архивског савета Смернице и приручници

Библиотека у Подунавско-немачком црквеном музеју у Апатину

Подунавско-немачки црквени музеј у Апатину основан је 2001. године у цркви Срце Исусово у Апатину. Бави се сакупљањем библиотечке, архивске и уметничке грађе из бивших немачких насеља у Војводини. У цркви и оближњој жупној кући установљена је библиотека, архив и музеј са изложбеним простором. Поред обиља уметничког материјала и архивске грађе, сакупљено је око 20 …

Библиотека у Подунавско-немачком црквеном музеју у Апатину Прочитај више »

Драгана Катић

Драгана Катић је рођена 1976. године у Новом Саду. Завршила је студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, где је и докторирала. Запослена је као архивски саветник у Архиву Војводине, на месту руководиоца Одељења депо службе. Објавила је више радова у стручним и научним часописима који обрађују теме из економске, политичке и културне …

Драгана Катић Прочитај више »

Управници – директори Архива Војводине

Др Димитрије Кириловић (државни архивар 1926–1932) (управник 1932–1941) Фрања Малин (1946) Др Марко Малетин (1946–1949) Живојин Радуловачки (1949─1953) Драгослав Јовановић (1954–1955) Милорад Рајић в.д. (1955–1956) Сава Атанацковић (1956–1958) Велимир Михајловић, в.д. (1958–1964) Ђорђе Марђелошки (1964–1969) Мр Средоје Лалић (1969–1971) Др Калман Чехак (1971–1979) Данка Миљевић, в.д. (1979–1980) Др Сава Живков (1980–1989) Павле Станојевић (1989–2003) Стеван …

Управници – директори Архива Војводине Прочитај више »

Дејан Јакшић

Дејан Јакшић (Мр) дипломирао је на Одсеку за историју на Филозофском факултету у Новом Саду. Завршио је постдипломске студије на предмету Национална историја средњег века и стекао је академско звање магистар историјских наука одбранивши тезу из области историјских извора. Ради у Архиву Војводине од 2001. године на Одељењу за старију архивску грађу. Стекао је стручно …

Дејан Јакшић Прочитај више »

Ђорђе Марђелошки

Ђорђе Марђелошки

Ђорђе Марђелошки (Вогањ, 1918 – ?), учитељ, начелник Одељења за друштвене службе Скупштине среза Сремска Митровица. Управник Историјског архива АПВ у периоду од 1964. до 1969. године.

Мр Средоје Лалић

Мр Средоје Лалић

Мр Средоје Лалић (Нови Бечеј, 1929 – Нови Сад, 2016), архивски саветник, директор Архива Војводине (1969–1972) и руководилац Матичне службе (1972–1977). Био је један од оснивача и дугогодишњи председник Српско-украјинског друштва у Новом Саду. Носилац је више високих одликовања на пољу архивске струке и први добитник признања Др Димитрије Кириловић.

Др Калман Чехак

Др Калман Чехак

Др Калман Чехак (Чока, 1927 –  ), доктор историјских наука, радник Института за изучавање историје Војводине у Новом Саду, руководилац Историјског архива ПК СКС за Војводину. Директор Архива Војводине у периоду од 1971. до 1979.

Данка Миљевић

Данка Миљевић

Данка Миљевић (Мијаково Поље, 1949 – ), дипломирани правник, секретар и руководилац Одељења за опште послове Архива Војводине, в. д. директора Архива Војводине (1979–1980).

Др Сава Живков

Др Сава Живков

Др Сава Живков (Стари Бечеј, 1932 – ?), социолог, професор Универзитета, директор Архива Војводине у периоду од 1980. до 1989. године. Био је један од оснивача и председник културне манифестације „Бранково коло”, директор Центра за социјални рад (1972–1974) и професор социологије на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Scroll to Top