Фондови и збирке Архива Војводине

RS 002 F. 545 ДРУШТВО ГЕОДЕТСКИХ ИНЖEЊЕРА И ГЕОМЕТАРА НР СРБИЈЕ – СЕКЦИЈА НОВИ САД

Назив:     ДРУШТВО ГЕОДЕТСКИХ ИНЖEЊЕРА И ГЕОМЕТАРА НР СРБИЈЕ – СЕКЦИЈА НОВИ САД Сигнатура:     RS 002 F. 545 Ниво описа:     ФОНД Седиште:     НОВИ САД Распон грађе:     1923-1961 (недостају 1942-1950. г.) Датуми постојања творца:     1923- с прекидом 1942-1950, нема података да ли је прест Обим …

RS 002 F. 545 ДРУШТВО ГЕОДЕТСКИХ ИНЖEЊЕРА И ГЕОМЕТАРА НР СРБИЈЕ – СЕКЦИЈА НОВИ САД Прочитај више »

RS 002 F. 544 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ШТАМПУ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ШТАМПУ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ Сигнатура:     RS 002 F. 544 Ниво описа:     ФОНД Седиште:     НОВИ САД Распон грађе:     1969-1978 Датуми постојања творца:     1969-1978 Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, кутија: 1 Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински …

RS 002 F. 544 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ШТАМПУ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ Прочитај више »

RS 002 F. 543 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ Сигнатура:     RS 002 F. 543 Ниво описа:     ФОНД Седиште:     НОВИ САД Распон грађе:     1992-1999 Датуми постојања творца:     1991-2011 Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,23, књига: 1, кутија: 2 Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат …

RS 002 F. 543 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ Прочитај више »

RS 002 F. 542 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА ДР НИКОЛЕ КОЧЕ ЈОНЧИЋА О МИХАЈЛУ ПУПИНУ

Назив:     ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА ДР НИКОЛЕ КОЧЕ ЈОНЧИЋА О МИХАЈЛУ ПУПИНУ Сигнатура:     RS 002 F. 542 Ниво описа:     ЗБИРКА Распон грађе:     1912-1985 Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,25, кутија: 2 Назив/Име ствараоца(лаца):     Др Никола Коча Јончић, Михајло Пупин Историјат фонда/збирке:     …

RS 002 F. 542 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА ДР НИКОЛЕ КОЧЕ ЈОНЧИЋА О МИХАЈЛУ ПУПИНУ Прочитај више »

RS 002 F. 540 ЗБИРКА ПЛАКАТА

Назив:     ЗБИРКА ПЛАКАТА Сигнатура:     RS 002 F. 540 Ниво описа:     ЗБИРКА Распон грађе:     1918-1998 Обим и носач записа јединице описа:     плакат: 120 Преузимање грађе:     У Архиву Војводине не постоје подаци о пријему грађе збирке плаката. Оквир и садржај:     Збирку плаката и …

RS 002 F. 540 ЗБИРКА ПЛАКАТА Прочитај више »

RS 002 F. 539 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ДОДАТКА НА ДЕЦУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ДОДАТКА НА ДЕЦУ Сигнатура:     RS 002 F. 539 Ниво описа:     ФОНД Седиште:     НОВИ САД Распон грађе:     1970-1974 Датуми постојања творца:     1970-1974 Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,02 Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд додатка на децу …

RS 002 F. 539 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ДОДАТКА НА ДЕЦУ Прочитај више »

RS 002 F. 538 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ДРУШТВЕНE БРИГE О ДЕЦИ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ДРУШТВЕНE БРИГE О ДЕЦИ Сигнатура:     RS 002 F. 538 Ниво описа:     ФОНД Седиште:     НОВИ САД Распон грађе:     1990-1991 Датуми постојања творца:     1990-1991 Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,22, кутија: 2 Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд …

RS 002 F. 538 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ДРУШТВЕНE БРИГE О ДЕЦИ Прочитај више »

RS 002 F. 536 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Сигнатура:     RS 002 F. 536 Ниво описа:     ФОНД Седиште:     НОВИ САД Распон грађе:     1990-1992 Датуми постојања творца:     1990-1991 Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,24, кутија: 2 Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд социјалне заштите …

RS 002 F. 536 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Прочитај више »

RS 002 F. 535 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ВОЈВОДИНЕ Сигнатура:     RS 002 F. 535 Ниво описа:     ФОНД Седиште:     НОВИ САД Распон грађе:     1975-1990 Датуми постојања творца:     1974-1990 Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,40, књига: 21, кутија: 22 Назив/Име ствараоца(лаца):   …

RS 002 F. 535 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ВОЈВОДИНЕ Прочитај више »

RS 002 F. 534 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕСТРАДНУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ “ВОЈВОДИНАКОНЦЕРТ” СА П.О.

Назив:     ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕСТРАДНУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ “ВОЈВОДИНАКОНЦЕРТ” СА П.О. Сигнатура:     RS 002 F. 534 Ниво описа:     ФОНД Седиште:     НОВИ САД Распон грађе:     1969-2007 Датуми постојања творца:     1976-2000 Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,45, аудио касета: 37, видео …

RS 002 F. 534 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕСТРАДНУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ “ВОЈВОДИНАКОНЦЕРТ” СА П.О. Прочитај више »

Scroll to Top