Јавне набавке – радови

Јавне набавке – Радови 2014

ЈН 04/14 Предмет јавне набавке, радови: Текуће поправке зграде – санација капиларне влаге и санација подземних вода у сутерену објекта Архива Војводине, и то фазно, технички посебно изводљивог дела

Scroll to Top