Најновије вести – дешавања

2003. – Стручни испит – мајски испитни рок

Стручни архивистички испит у мајском испитном року положило је 11 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 9 (девет), виша стручна спрема, укупно 1 (један) и средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 1 (један)).

2003. – Стручни испит – мајски испитни рок

Стручни архивистички испит у мајском испитном року положило је 11 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 9 (девет), виша стручна спрема, укупно 1 (један) и средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 1 (један)).

Представљање CD-а на сајамској манифестацији ART-EXPO

У сарадњи са архивима у Војводини Архив Војводине је припремио CD презентацију Архиву у Војводини која је представљена на сајамској манифестацији ART-EXPO на Новосадском сајму 19. априла 2003. У презентацији су дати основни подаци о архивима – њиховом оснивању, историјату и делокругу рада, а приказано је неколико најупечатљивијих докумената из сваког архива.

Представљање CD-а на сајамској манифестацији ART-EXPO

У сарадњи са архивима у Војводини Архив Војводине је припремио CD презентацију Архиву у Војводини која је представљена на сајамској манифестацији ART-EXPO на Новосадском сајму 19. априла 2003. У презентацији су дати основни подаци о архивима – њиховом оснивању, историјату и делокругу рада, а приказано је неколико најупечатљивијих докумената из сваког архива.

2004. – Стручни испит – мајски и новембарски испитни рок

Стручни архивистички испит у мајском испитном року положило је 8 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 4 (четири) средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 4 (четири)). У новембарском испитном року 9 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 4 (четири), виша стручна спрема, 1 (један), средња стручна спрема …

2004. – Стручни испит – мајски и новембарски испитни рок Прочитај више »

2004. – Стручни испит – мајски и новембарски испитни рок

Стручни архивистички испит у мајском испитном року положило је 8 кандидата (висока стручна спрема – архивисти, укупно 4 (четири) средња стручна спрема – архивски помоћници, укупно 4 (четири)). У новембарском испитном року 9 кандидата је положило стручни архивистички испит (висока стручна спрема – архивисти укупно 4 (четири), виша стручна спрема, 1 (један), средња стручна спрема …

2004. – Стручни испит – мајски и новембарски испитни рок Прочитај више »

Формирање комисије за полагање стручних архивистичких испита у Архиву Војводине

На основу Одлуке Извршног већа АП Војводине о утврђивању функције матичне установе архива војводине у новом саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала формирана је 2003. Комисија за полагање стручних архивистичких испита у Архиву Војводине. Комисија годишње организује два рока за полагање испита у мају и новембру месецу.

Формирање комисије за полагање стручних архивистичких испита у Архиву Војводине

На основу Одлуке Извршног већа АП Војводине о утврђивању функције матичне установе архива војводине у новом саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала формирана је 2003. Комисија за полагање стручних архивистичких испита у Архиву Војводине. Комисија годишње организује два рока за полагање испита у мају и новембру месецу.

Посете ученика и студената

У оквиру своје културно-просветне делатности Архив Војводине сарађује са основним и средњим школама и Одсеком за историју Филозофског факултета у Новом Саду. Ученици и студенти посећују Архив и на лицу места се упознају са појмом и улогом установе архива, његовим циљевима и задацима. Током ових посета обилазе сталну поставку изложбе, салу за истраживаче и депо …

Посете ученика и студената Прочитај више »

Посете ученика и студената

У оквиру своје културно-просветне делатности Архив Војводине сарађује са основним и средњим школама и Одсеком за историју Филозофског факултета у Новом Саду. Ученици и студенти посећују Архив и на лицу места се упознају са појмом и улогом установе архива, његовим циљевима и задацима. Током ових посета обилазе сталну поставку изложбе, салу за истраживаче и депо …

Посете ученика и студената Прочитај више »

Scroll to Top