Збирка повеља и диплома (Ф. 398)

Ф.398-43

1833. јун 27, Беч Пергамент, хартија, латински језик, 8 листова, рукопис (облик књиге тврдог повеза), воштани печат у металној кутији. Декрет цара Франца I о постављењу епископа Далмације и Истре, Јосифа Рајачића за вршачког епископа. Напомена: веза са архивским јединицама инвентарних бројева 42 и 44.

Ф.398-28

1788. август 4, Беч Хартија, латински језик, 1 лист (велики формат), рукопис, очуван, без печата. Проглас цара Јосифа II о додељивању статуса вароши месту Нови Бечеј (Neo-Becse) на територији Торонталске жупаније, уз право одржавања седмичних вашара (средом).

Ф.398-13

1665. април 24, Беч Пергамент, латински језик, 1 лист (велики формат), рукопис, делимично оштећен (тешко читљив), без печата. Диплома цара Леополда I о даровању племићке титуле, уз право употребе племићког печата, Јовану Флорису (Floris), његовој жени Ани Комароми (Komaromy) и деци, те будућим наследницима оба пола.

Ф.398-42

1833. јун 25, Беч Пергамент, латински језик, 1 лист (велики формат), рукопис, очуван, воштани печат у дрвеној кутији. Резолуција цара Франца I о постављењу далматинског епископа Јосифа Рајачића за вршачког епископа, на место Максима Манујловића (Manuilovits) који је премештен у Темишварску епархију. Напомена: веза са архивским јединицама инвентарних бројева 43 и 44.

Ф.398-27

1780.   октобар 10, Будим Хартија, немачки језик, 18 листова, рукопис (облик књиге тврдог повеза), очувана, печат службеника. Уредба царице Марије Терезије којом се регулишу права и обавезе (сталежа) кројача, ћурчија, чизмара, ковача, опанчара, бравара, ужара, грнчара, ременара, тесара, обућара, столара, колара и везача у Валпову, Михољцу, као и осталим местима који припадају Васповском властелинству на …

Ф.398-27 Прочитај више »

Ф.398-12

1650, Тренчин Хартија, латински, словачки језик, 5 листова, рукопис, оштећен, без печата. Потврда жупаније Тренчин о даровању племићке титуле Јовану и Георгију Пружински (Pruzinszky) од стране цара Фердинанда III 20. априла 1645. године. – Копија потврде издате 1396. године од стране каптола цркве у Њитри, о власништву поседа Прузина (Prusuna, Prusina).

Ф.398-41

1833. април 15, Мако Хартија, мађарски, латински језик, 12 листова, рукопис (облик књиге тврдог повеза), оштећена, папирни печат. Потврда Чанадске жупаније о племићком пореклу породице Карачоњи (Karátsonyi, Karátsony, Karátsoni, Karátson) која се издаје на основу постојећих аката у жупанијској архиви.

Ф.398-26

1769. јануар 13, Беч Хартија, пергамент, латински језик, 9 листова, рукопис (облик књиге меког повеза, недостаје предња корица), очувана, печат службеника. Диплома Јосифа II којом се Антонијe Сојо (Soio), чији су преци пореклом из града Катана (Catana) у Краљевству Сицилији, и његови законити наследници оба пола, уводи у ред племства Светог римског царства уз право …

Ф.398-26 Прочитај више »

Ф.398-11

1650. марта 31, Беч Пергамент, латински језик, 1 лист (велики формат), рукопис, очуван, без печата. Диплома цара Фердинанда III о даровању племићке титуле, уз право употребе племићког печата, Томи Сакалу (Szakal), његовим синовима и браћи, као и наследницима именованих, оба пола.

Ф.398-40

1830. јул, Баја Пергамент, латински језик, 1 лист, рукопис, очуван, без печата, препис. Препис сведочанства Фердинанда I од 14. марта 1552. године датиране у Пожуну, којом се потврђује даровница жупана жупаније Липто, Лудвига Пекри де Петровине од 27. маја 1543. године, о даровању поседа Јовану Мустафи (Mwztapha) у месту Лискафалва (Lÿzkaffalwa) на територији наведене Жупаније.

Scroll to Top