Збирка повеља и диплома (Ф. 398)

Ф.398-35

1815. август 25, Париз Хартија, латински језик, 18 листова, рукопис (облик књиге меког повеза), очувана, без печата. Привилегија аустријског цара Франца I издата угарским кројачким еснафима (hungaricorum sartorum cehalium) Слободног и краљевског града Темишвара.

Ф.398-21

1749.   фебруар 17, Беч Хартија, славеносрпски језик, 18 листова, рукописна књига (oблик књиге тврдог повеза), очувана, без печата. Препис привилегије којом царица Марија Терезија проглашава Сомбор слободним и краљевским градом.

Ф.398-05

1626. јун 20, ШарварХартија, мађарски језик, 2 листа, рукопис, очуван, без печата.Препис сведочанства којим велики жупан жупаније Ваш, гроф Пал Надажди (Nadasdi, de Nádasd) , потврђује племство Хато Мартоњу (Hato Mártony) и његовом сину Јаношу, на основу племићке повеље дароване од стране Фердинанда III оцу поменутог, Тамашу Хато (Hato Thamas) .

Ф.398-50

1861. септембар 24, Беч Пергамент, немачки језик, 6 листова, штампано (облик књиге тврдог повеза), очувана воштани печат у металној кутији. Декрет аустријског цара Франца Јозефа I о одликовању српског патријарха Јосифа Рајачића, Орденом Леополдовог Великог крста.

Ф.398-35

1815. август 25, Париз Хартија, латински језик, 18 листова, рукопис (облик књиге меког повеза), очувана, без печата. Привилегија аустријског цара Франца I издата угарским кројачким еснафима (hungaricorum sartorum cehalium) Слободног и краљевског града Темишвара.

Ф.398-20

1744. јули 6, Сењец (Szempcz) Хартија, латински језик, 2 листа, рукопис, очуван, без печата. Потврда о племству коју жупанија Пожун издаје на молбу Јожефа и Михаља Ствртецки (Stvrteczkÿ), пореклом из места Хохштетно (Hochstetno) на територији жупаније Пожун, сада са боравиштем у Петроварадину. У потврди се наводи да је именованој породици цар и угарски краљ Фердинанд …

Ф.398-20 Прочитај више »

Ф.398-04

1618, ЗавршјеХартија, латински, српски језик, 5 листова, рукопис, очуван, без печата.Потврда поджупана Загребачке жупаније, Георгија Јагатића (Јаgattÿch), о даровању поседа манастира Светог арханђела Михајла на брду Марча (Marcha), игуману поменутог манастира и епископу српског народа, Симеону Вретанићу.

Ф.398-49

1861. април 18, Беч Пергамент, немачки језик, 4 листа, штампано (облик књиге тврдог повеза), очувана, воштани печат у металној кутији. Диплома аустријског цара Франца Јозефа I којом се српски патријарх Јосиф Рајачић одликује баронатом, уз употребу предиката „вон Брински“ (prädikate von Brinski).

Ф.398-34

1813. мај 19, Беч Хартија, латински језик, 2 листа, рукопис, очуван, папирни печат. Објава аустријског цара Франца I којом се Николи Вуковићу (Vukovics), и пре навршеног пунолетства, допушта слободно држање и управљање поседом места Берексо (Bereghszo) на територији Тамишке жупаније.

Ф.398-19

1722. октобар 30, Беч Пергамент, хартија, латински језик, 8 листова, рукопис (облик књиге тврдог повеза), очувана, воштани печат у дрвеној кутији. Диплома цара Карла VI о даровању племићке титуле, уз право употребе племићког грба, Луки и Јовану Бибићу (Bibich), пореклом из Бугарске (Bulgaria), а сада становника вароши Дева (Déva) на територији жупаније Хуњад (Hunyad) у …

Ф.398-19 Прочитај више »

Scroll to Top