ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА – БЕЧ (ILLYRISCHE HOFKANZLEI – WIEN)

Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч. Aналитички инвентар, XIII/1, Нови Сад 2000.
Валрабенштајн, Јован, Караба, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч. Аналитички инвентар, XIII/2, Нови Сад 2010.

ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА – БЕЧ (ILLYRISCHE  HOFKANZLEI – WIEN) X/1  ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА – БЕЧ (ILLYRISCHE  HOFKANZLEI – WIEN) X/2 ИЛИРСКА ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА – БЕЧ (ILLYRISCHE  HOFKANZLEI – WIEN) X/3

Scroll to Top