2003. Историско друштво у Новом Саду

Поводом 76. годишњице Историског друштва у Новом Саду Архив Војводине је 20. новембра 2003. отворио изложбу архивских докумената овог научног и културног удружења које се бавило проучавањем прошлости подручја бивше Карловачке митрополије. Историско друштво у Новом Саду је било тесно повезано током целог свог постојања са Државном архивом у Новом Саду, а њен управник др Димитрије Кириловић је био секретар Друштва. Архивска грађа Друштва се чува у Архиву Војводине.

Поводом 76. годишњице Историског друштва у Новом Саду Архив Војводине је 20. новембра 2003. отворио изложбу архивских докумената овог научног и културног удружења које се бавило проучавањем прошлости подручја бивше Карловачке митрополије. Историско друштво у Новом Саду је било тесно повезано током целог свог постојања са Државном архивом у Новом Саду, а њен управник др Димитрије Кириловић је био секретар Друштва. Архивска грађа Друштва се чува у Архиву Војводине.

Поводом 76. годишњице Историског друштва у Новом Саду Архив Војводине је 20. новембра 2003. отворио изложбу архивских докумената овог научног и културног удружења које се бавило проучавањем прошлости подручја бивше Карловачке митрополије. Историско друштво у Новом Саду је било тесно повезано током целог свог постојања са Државном архивом у Новом Саду, а њен управник др Димитрије Кириловић је био секретар Друштва. Архивска грађа Друштва се чува у Архиву Војводине.

Scroll to Top