Јавне набавке – Добра 2014

ЈН 03/14
Предмет јавне набавке, добра: Набавка опреме за конзервацију и рестаурацију архивске грађе у Архиву Војводине

Опис јавне набавке Позив за подношење понудe Конкурсна документација Обавештењо о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 03/14
Предмет јавне набавке, добра: Набавка опреме за конзервацију и рестаурацију архивске грађе у Архиву Војводине
Врста поступка: Отворени поступак
Рок за подношење понуда: 14.07.2014. до 11:00
Отварање понуда: 14.07.2014. у 11:30
Scroll to Top