Јавне набавке – Добра 2014

ЈН 07/14
Предмет јавне набавке, добра: набавка опреме за дигитализацију и конзервацију матичних књига у Архиву Војводине: набавка скенер књига и лабораторијског дигестора

Опис јавне набавке Позив за подношење понудe Конкурсна документација Обавештењо о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 07/14
Предмет јавне набавке, добра: набавка опреме за дигитализацију и конзервацију матичних књига у Архиву Војводине: набавка скенер књига и лабораторијског дигестора
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 20.10.2014. до 10:00
Отварање понуда: 20.10.2014. у 10:30
Питања и одговори

 Питање и одговор бр.1.


 Питање и одговор бр.2.

Scroll to Top