Јавне набавке – Добра 2022

ЈНОП 01/22
Предмет јавне набавке, добра: Набавка електричне енергије

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештење о додели уговора
Редни број набавке: ЈНОП 01/22
Предмет јавне набавке, добра: Набавка електричне енергије 
Врста поступка: Јавна набавка добара у отвореном поступку
Рок за подношење понуда:
24. 05. 2022. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
 24. 05. 2022. у 10.00 часова
Scroll to Top