Јавне набавке – Добра 2023

ЈНОП 02/23
Предмет јавне набавке, добра: ОПРЕМА ЗА WiFi МРЕЖУ

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештење о додели уговора
Редни број набавке: ЈНОП 02/23
Предмет јавне набавке, добра: ОПРЕМА ЗА WiFi МРЕЖУ
Врста поступка: Јавна набавка добара у отвореном поступку
Рок за подношење понуда:
29. 03. 2023. године до 09.00 часова
Отварање понуда:
 29. 03. 2023. у 09.00 часова
 
Scroll to Top