Јавне набавке – Добра 2018

ЈН 01/18
Предмет јавне набавке, добра: Опрема за инсталирање аутоматског гашења пожара у сервер соби – МАЛА ВРЕДНОСТ

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН МВ 1.1.2/2018
Предмет јавне набавке, добра: Опрема за инсталирање аутоматског гашења пожара у сервер соби – мала вредност – ЈН МВ 1.1.2/2018

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда:
06.12.2018. године до 13.00  часова
Отварање понуда:
06.12.2018 у 14.00 часова

Scroll to Top