Јавне набавке – Радови 2021

ЈНОП  08/2021
Предмет јавне набавке, радови: РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора
Редни број набавке: ЈНОП  08/2021

Предмет јавне набавке, радови: РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ  – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Рок за подношење понуда: 05. 11. 2021. године до 10.00 часова
Јавно отварање понуда:
05. 11. 2021. у 10.00 часова

Scroll to Top