Јавне набавке – Радови 2021

ЈНОП  07/2021
Предмет јавне набавке, радови: РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора
Редни број набавке: ЈНОП  07/2021

Предмет јавне набавке, радови: РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Рок за подношење понуда: 04. 06. 2021. године до 10.00 часова
Јавно отварање понуда:
04. 06. 2021. у 10.15 часова

 
Scroll to Top