Јавне набавке – Радови 2023

ЈНОП  05/23 Предмет јавне набавке, радови: ОСВЕТЉЕЊЕ ФАСАДЕ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Опис јавне набавкеПозив за подношење понудеКонкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 05/23
Предмет јавне набавке, радови: ОСВЕТЉЕЊЕ ФАСАДЕ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ  
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
11. 09. 2023. године до 11.00 часова
Отварање понуда:
  11. 09. 2023. у 11.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка  
Scroll to Top