Јавне набавке – Радови 2017

JН 04/17
Предмет јавне набавке, радови: Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација  Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 04/17
Предмет јавне набавке, радови: Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине

Scroll to Top