Јавне набавке – Услуге 2020

ЈН 1.2.2/2020
Предмет јавне набавке, услуге: Услуге Штампања – књига, часописа и публикација

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлукa о додели уговора
Редни број набавке: ЈН МВ 1.2.2/2020
Предмет јавне набавке, услуге: Услуге Штампања – књига, часописа и публикација – ЈН МВ 1.2.2/2020
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда:
10.06.2020. године до 13.00 часова
Отварање понуда:
10.06.2020 у 14.00 часова
Scroll to Top