Јавне набавке – Услуге 2019

ЈН МВ 1.2.8/2019
Предмет јавне набавке, услуге:  Услуге штампање књига-по партијама од 1 до 10 – МАЛА ВРЕДНОСТ

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Прва измена конкурсне документације
Редни број набавке: ЈН МВ 1.2.8/2019
Предмет јавне набавке, услуге: Услуге штампање књига-по партијама од 1 до 10 – МАЛА ВРЕДНОСТ – ЈН МВ 1.2.8/2019

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 
 18.06.2019. године до 13:00 часова
Отварање понуда:
18.06.2019 у 14:00 часова

 Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 1
 Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 2
 Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 3
 Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 4
Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 5
Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 6
Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 7
 Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 8
Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 9
Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 10
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 1
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 2
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 3
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 4
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 5
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 6
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 7
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 8
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 9
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.8/2019 Партија 10
Scroll to Top