Јавне набавке – Услуге 2021

ЈНОП  04/21
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП  04/21
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
13. 04. 2021. године до 12.00 часова
Отварање понуда:
13. 04. 2021. у 12.00 часова
 
Обавештење о додели уговора
Scroll to Top