Јавне набавке – Услуге 2021

ЈНОП  03/21
Предмет јавне набавке, услуге: ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ КЊИГА И ПУБЛИКАЦИЈА

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП  03/21
Предмет јавне набавке, услуге: ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ КЊИГА И ПУБЛИКАЦИЈА

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
16. 06. 2021. године до 12.00 часова
Отварање понуда:
 16. 06. 2021. у 12.00 часова

 Обавештење о додели уговора
Scroll to Top