Јавне набавке – Услуге 2022

ЈНОП  12/22
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА „ИЗАБРАНА ДЕЛА СЕЛИМИРА РАДУЛОВИЋА”

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 12/22
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА „ИЗАБРАНА ДЕЛА СЕЛИМИРА РАДУЛОВИЋА”

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
16. 12. 2022. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
 16. 12. 2022. у 10.00 часова

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка   
Scroll to Top