Јавне набавке – Услуге 2023

ЈНОП  11/23 Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГА ШТАМПАЊА МОНОГРАФИЈЕ О СРПСКОМ СЛИКАРУ ВОЈИ СТАНИЋУ

Опис јавне набавкеПозив за подношење понудеКонкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 08/23
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГА ШТАМПАЊА МОНОГРАФИЈЕ О СРПСКОМ СЛИКАРУ ВОЈИ СТАНИЋУ 
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
04. 10. 2023. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
  04. 10. 2023. у 10.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка  
Scroll to Top