Јавне набавке – Услуге 2023

ЈНОП  15/23 Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА, ЧАСОПИСА И ПУБЛИКАЦИЈА

Опис јавне набавкеПозив за подношење понудеКонкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 15/23
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА, ЧАСОПИСА И ПУБЛИКАЦИЈА 
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
27. 11. 2023. године до 09.00 часова
Отварање понуда:
  27. 11. 2023. у 09.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка  
Scroll to Top