Јавне набавке – Услуге 2023

ЈНОП  10/23 Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА „ИЗАБРАНА ДЕЛА МАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА

Опис јавне набавкеПозив за подношење понудеКонкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 10/23
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА „ИЗАБРАНА ДЕЛА МАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА” 
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
28. 11. 2023. године до 09.00 часова
Отварање понуда:
  28. 11. 2023. у 09.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка  
Scroll to Top