Јавне набавке – Услуге 2023

ЈНОП  06/23 Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГЕ „РАЗВОЈНА ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА: НЕОПХОДНИ ПРАТИЛАЦ

Опис јавне набавкеПозив за подношење понудеКонкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 06/23
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГЕ „РАЗВОЈНА ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА: НЕОПХОДНИ ПРАТИЛАЦ”
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
29. 11. 2023. године до 09.00 часова
Отварање понуда:
  29. 11. 2023. у 09.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка  
Scroll to Top