Обавештење о додели уговора

Јавне набавке – Услуге 2022

ЈНОП  05/22
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА, ЧАСОПИСА И ПУБЛИКАЦИЈА

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП  05/22
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ПУБЛИКОВАЊА КЊИГА ,,ЛАЖЉИВИ ПОКЕР – ВЕЛИКЕ СИЛЕ И БУДУЋИ РАТОВИ” И ,,ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ ГЕОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН ВОЈВОДИНЕ”

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
18. 07. 2022. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
18. 07. 2022. у 10.00 часова

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка   
Scroll to Top