Јавне набавке – Услуге 2022

ЈНОП  06/22
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГА ИЗРАДЕ И ШТАМПЕ КУТИЈА ЗА КЊИГЕ
„САБРАНА ДЕЛА МИЛОРАДА ЕКМЕЧИЋА”

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП  06/22
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГА ИЗРАДЕ И ШТАМПЕ КУТИЈА ЗА КЊИГЕ
„САБРАНА ДЕЛА МИЛОРАДА ЕКМЕЧИЋА”

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
28. 09. 2022. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
 28. 09. 2022. у 10.00 часова

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка   
Scroll to Top