Јавне набавке – Услуге 2022

ЈНОП  04/22
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА „РЕЧНИК МАКЕДОНСКИХ ГЛАГОЛА”

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП  04/22
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА „РЕЧНИК МАКЕДОНСКИХ ГЛАГОЛА”

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
10. 10. 2022. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
 10. 10. 2022. у 10.00 часова

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка   
Scroll to Top