Јавне набавке – Услуге 2023

ЈНОП  07/23 Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА „ИЗАБРАНА ДЕЛА АКАДАМИКА САНУ МИРА ВУКСАНОВИЋА”

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 07/23 Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА „ИЗАБРАНА ДЕЛА АКАДАМИКА САНУ МИРА ВУКСАНОВИЋА” Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ Рок за подношење понуда: 12. 06. 2023. године до 09.00 часова Отварање понуда: 12. 06. 2023. у 09.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка   
Scroll to Top