Јавне набавке – Услуге 2015

ЈН 03/15
Предмет јавне набавке, услуга: услуга набавке електричне енергије са балансирањем за потпуно снабдевање на период од годину дана почев од 01. јуна 2015. године до 31. маја 2016. године

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештење о закљученом уговору Исправка дела текста
Обавештење о закљученом уговору
01.06.2015.
Редни број набавке: ЈН 03/15
Предмет јавне набавке, услуга: услуга набавке електричне енергије са  балансирањем за потпуно снабдевање на период од годину дана почев од 01. јуна 2015. године до 31. маја 2016. године
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 21.05.2015. до 1000
Отварање понуда: 21.05.2015. у 1030


Scroll to Top