Јавне набавке – Услуге 2014

ЈН 06/14
Предмет јавне набавке, услуга: набавка услуга: услуге припреме за штампу и штампања публикација и израде пратећег материјала за програмске активности Архива Војводине

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Измене и допуне бр. 1. Конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Обавештење о обустави поступка
Редни број набавке: ЈН 06/14
Предмет јавне набавке, услуга: набавка услуга: услуге припреме за штампу и штампања публикација и израде пратећег материјала за програмске активности Архива Војводине
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 17.10.2014. до 1000
Нови рок за подношење понуда:20.10.2014. до 1300
Отварање понуда: 17.10.2014. у 1030
Нови рок за отварање понуда: 20.10.2014. у 1330
Питања и одговори

Питање и одговор бр.1.


Питање и одговор бр.2.

Scroll to Top