Јавне набавке – Услуге 2014

ЈН 08/14
Предмет јавне набавке, услуга: набавка услуга: услуге припреме за штампу и штампања публикација и израде пратећег материјала за програмске активности Архива Војводине

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештењо о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН 08/14
Предмет јавне набавке, услуга: набавка услуга: услуге припреме за штампу и штампања публикација и израде пратећег материјала за програмске активности Архива Војводине
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда: 10.11.2014. до 1000
Отварање понуда: 10.11.2014. у 1030
Питања и одговори
Питање и одговор бр.1.
Scroll to Top