Јавне набавке – Услуге 2018

ЈН 01/18
Предмет јавне набавке, услуге: Текуће поправке радови на оспособљавању и изради стабилне инсталације за гашење пожара – МАЛА ВРЕДНОСТ

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора Исправка одлуке о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
Редни број набавке: ЈН МВ 1.2.3/2018
Предмет јавне набавке, услуге: Текуће поправке радови на оспособљавању и изради стабилне инсталације за гашење пожара – МАЛА ВРЕДНОСТ, – ЈН МВ 1.2.3/2018

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда:
06.12.2018. године до 13.00  часова
Отварање понуда:
06.12.2018 у 14.30 часова

Scroll to Top