Јавне набавке – Услуге 2020

ЈН МВ 1.2.1/2020


Предмет јавне набавке, услуге: Oсигурање имовине, возила и лица

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈН МВ 1.2.1/2020

Предмет јавне набавке, услуге: Oсигурање имовине, возила и лица
 
 Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.1/2020
Scroll to Top