Јавне набавке – Услуге 2019

ЈН МВ 1.2.10/2019


Предмет јавне набавке, услуге: услуге-Услуге писаног превођења

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација I (прва) измена Позива за  ЈНМВ 1.2.10/2019
Редни број набавке: ЈН МВ 1.2.10/2019
Предмет јавне набавке, услуге: Услуге писаног превођења

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда:
05.07.2019. године до 09:00 часова
Отварање понуда:
05.07.2019.2019. године до 10:00 часова


Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top