Јавне набавке – Услуге 2019

ЈН МВ 1.2.11/2019


Предмет јавне набавке, услуге:  Услуге штампање књига-по партијама  од 1  до 7

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈН МВ 1.2.11/2019

Предмет јавне набавке, услуге: Услуге штампање књига-по партијама од 1 до 7,
Партија 1 – Љубица Будаћ, КАТАЛОГ – ”ДОБОШАРСКА СЛУЖБА У ВОЈВОДИНИ”,
Партија 2 – Кристијан Обшуст, КАТАЛОГ – „‟КОЛЕКТИВНИ ИДЕНТИТЕТИ СЛОВАКА У СРБИЈИ‟,
Партија 3 – Александар Бурсаћ, Владимир Тодоровић, ”ДЕПОРТАЦИЈА ЈЕВРЕЈА ИЗ БАЧКЕ 1944”,
Партија 4 – Каталог ”ГУДОВАЦ 1941 – ПУТ ЗЛОЧИНА”,
Партија 5 – Стеван Константиновић, ”КУЛТУРНА И НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА У АРХИВИ ПК СКС ЗА ВОЈВОДИНУ ОД 1945. ДО 1950. ГОДИНЕ”,
Партија 6 – Стеван Константиновић, ”ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ”,
Партија 7 – ЗБОРНИК О СРПСКО АМЕРИЧКИМ ОДНОСИМА

Врста поступка:  МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.11/2019

Рок за подношење понуда: 25. септембар 2019. год. до 13:00 ч
Отварање понуда:
25. септембар 2019. год. до 14:00 ч

  Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 1
  Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 2
  Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 3
  Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 4
  Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 5
  Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 6
  Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 7
  Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 1
  Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 2
  Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 4
  Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.11/2019 Партија 7
Scroll to Top