Јавне набавке – Услуге 2019

ЈН МВ 1.2.12/2019


Предмет јавне набавке, услуге:  Услуге писаног превођења

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈН МВ 1.2.12/2019

Предмет јавне набавке, услуге: Услуге писаног превођења

Врста поступка:  МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.12/2019

Рок за подношење понуда: 25. септембар 2019. год. до 09:00 ч
Отварање понуда:
25. септембaр 2019. год. до 10:00 ч

 Одлукa о додели уговора за ЈНМВ 1.2.12/2019
 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.12/2019
Scroll to Top