КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ - УСТАШКИ ЗЛОЧИНИ У СРЕМУ 1942. ГОДИНЕ – АКЦИЈА ВИКТОРА ТОМИЋА

КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ

УСТАШКИ ЗЛОЧИНИ У СРЕМУ 1942. ГОДИНЕ – АКЦИЈА ВИКТОРА ТОМИЋА

Допуњено интерно издање

Нови Сад, 2022.

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор

Уредник
Александар Димитријевић

Аутори
Леонила Павловић
Светлана Љубљанац
Александар Димитријевић

Лектура
Ивана Гојковић

Скенирање и обрада докумената
Илдико Мергеш
Прелом
Татјана Цавнић

Scroll to Top