КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ – СОМБОР (1849–1853)

Валрабенштајн, Јован: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор. Аналитички инвентар, XI/1–2, Нови Сад 1997–1998.

Бранковић, Данијела: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор. Аналитички инвентар, XI/3–4, Нови Сад 2003.

КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ - СОМБОР (1849–1853) Аналитички инвентар (1849–1851) XI/1  КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ - СОМБОР (1849–1853) Аналитички инвентар (1851–1852) XI/2  КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ - СОМБОР (1849–1853) Аналитички инвентар (1852) XI/3  КОМЕСАРИЈАТ ЗА СРЕДЊУ И ДОЊУ БАЧКУ - СОМБОР (1849–1853) Аналитички инвентар (1853) XI/4

Scroll to Top