Жељко Марковић ЧЕКАЈУЋИ ВОЗ ИЗ ВИНКОВАЦА

Ново издање Архива Војводине

Жељко Марковић
КОНТИНЕНТ СРЕМ
ЧЕКАЈУЋИ ВОЗ ИЗ ВИНКОВАЦА

Стварни јунаци из „дивног кићеног Срема”

[…] Репортерско-новинарска истраживања историје приватног живота у Срему Жељка Марковића (Континент Срем: Чекајући воз из Винковаца), у  записима-причама о људима у времену која су пред нама, заснована су на колективном и индивидуалном сећању. То су дубоко личне приче, чија темпорална димензија укључује сложен преплет две различите врсте времена: физичког (спољашњег, линеарног, садашњег) и унутрашњег (емотивног, егзистенцијалног) које оставља траг на наратора, на цео његов живот.

Дијалог прошлог и садашњег доба пружиће нам увид у поимање феномена времена у његовим многобројним манифестацијама. Време је у овим причама календарско и митско, историјско и онострано, хронолошко и симултано. Сви наратори (ма које нације и вере били) истичу пролазност, нестајање, урушавање, повратак, борбу, љубав, патњу, живот…чиме аутор отвара и затвара оквир приче.

Приче прате фотографије које, штавише, чине прозно-фотографску књижну симбиозу. Живот који нестаје и поново се рађа, живот као тренутни спој између материје која кружи и енергије која протиче, опредмећен је у светлопису Слободана Шушњевића, сапутника, сарадника и пријатеља, и Жељка Марковића, чије су фотографије, такође, заступљене у овој књизи. Тако уцелињене приче и слике, носе победу над белином хартије.

[…]

Весна Башић, архивски саветник

Књига је доступна у електронском формату:

Жељко Марковић
КОНТИНЕНТ СРЕМ
ЧЕКАЈУЋИ ВОЗ ИЗ ВИНКОВАЦА Жељко Марковић
КОНТИНЕНТ СРЕМ
ЧЕКАЈУЋИ
ВОЗ ИЗ ВИНКОВАЦА

Нови Сад, 2021.

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Scroll to Top