БИОБИБЛИОГРАФИЈА БОШКА И. БОЈОВИЋА 1987–2020. приредио: Добрило Аранитовић

Ново издање Архива Војводине

БИОБИБЛИОГРАФИЈА БОШКА И. БОЈОВИЋА
1987–2020. приредио: Добрило Аранитовић

Архив Војводине објавио је нову публикацију Биобиблиографија Бошка И. Бојовића 1987–2020, коју је приредио Добрило Аранитовић. Предговор за књигу је написао академик, проф. емеритус Љубомир Максимовић, потпредседник Српске академије наука и уметности.

Главни и одговорни уредник издања је директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, а уредник Весна Башић, архивски саветник у Архиву Војводине.

 

ПРЕДГОВОР

[…] Библиографија Бошка И. Бојовића, већ на први поглед показује да полихистори и данас постоје, у времену општег клањања пред уском специјализацијом.  Историографско истраживање и писање представља једну од оних ретких области које, по природи свог методолошког и тематског приступа, могу да одолевају овом интелектуалном шаблону.  У том случају, међутим, аутора може да вреба опасност недовољне утемељености,  која потиче из веће или мање расутости интересовања.  Бошко И. Бојовић је и животом и својим ауторским делом убедљиво показао да је оваква опасност занемарљива у судару са раскошним полихисторским талентом. А Бошко И. Бојовић поседује такав таленат.

Читав његов животни пут непосредно је повезан са карактеристичним профилом његовог историографског стварања. Средња школа у Паризу, Сомбору и Београду, студије архитектуре, политичких наука и економских наука у Паризу, а историје у Београду, закључно са дипломом Филозофског факултета Универзитета у Београду (1981), затим магистратура на Универзитету Париз I Пантеон – Сорбона (1985), докторат на истом универзитету (1991), хабилитација за вођење пројеката на Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1994) – такво школовање одредило је у великој мери Бојовићев животни пут. Његова академска каријера развијала се дуго година, уз краће ангажмане у разним универзитетским центрима. Професор Универзитета на EHESS у Паризу, научни саветник у Балканолошком институту Српске академије наука и уметности у Београду. Поред тога, био је уредник Каталога средњовековних рукописа који издаје Универзитет Sapienza (Рим), био је експерт француског Министарства спољних послова, формирао је значајан број докторских кандидата и низ година имао важну улогу у Међународној асоцијацији за југоисточне европске студије.

[…] Сусрет са систематизованом библиографијом Бошка И. Бојовића  –сачињеном у складу са релевантним научним мерилима и уз пратећу богату научну апаратуру – за оне који су раније у овој  или оној мери познавали и пратили његово дело, несумњиво представља користан ослонац за проширивање погледа истраживача различитих профила. За оне који ово дело нису познавали биће то свакако повод за рекапитулацију сопственог научног приступа, и то у многим областима историографског писања, посвећеног вишевековној прошлости, али и садашњости, народа и земаља Југоисточне Европе и Источног Средоземља.

Академик, проф. емеритус Љубомир Максимовић,
потпредседник Српске академије наука и уметности

 

Књига је доступна у електронском формату на сајту Архива Војводине

Scroll to Top