2004. Одјеци Првог српског устанка кроз документа архива у Војводини

Поводом обележавања двестагодишњице Првог српског устанка Архив Војводине је 1. априла 2004. поставио изложбу Одјеци Првог српског устанка кроз документа архива у Војводини. Приказана су 53 оригинална документа из Архива Војводине, Историјског архива Новог Сада, Панчева и Беле Цркве, и Рукописног одељења Матице српске, која илуструју реаговања на Први српски устанак у Војводини. Аутор изложбе и каталога Весна Башић. Изложбу је отворио потпредседник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине Душан Јаковљев.

Поводом обележавања двестагодишњице Првог српског устанка Архив Војводине је 1. априла 2004. поставио изложбу Одјеци Првог српског устанка кроз документа архива у Војводини. Приказана су 53 оригинална документа из Архива Војводине, Историјског архива Новог Сада, Панчева и Беле Цркве, и Рукописног одељења Матице српске, која илуструју реаговања на Први српски устанак у Војводини. Аутор изложбе и каталога Весна Башић. Изложбу је отворио потпредседник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине Душан Јаковљев.

Поводом обележавања двестагодишњице Првог српског устанка Архив Војводине је 1. априла 2004. поставио изложбу Одјеци Првог српског устанка кроз документа архива у Војводини. Приказана су 53 оригинална документа из Архива Војводине, Историјског архива Новог Сада, Панчева и Беле Цркве, и Рукописног одељења Матице српске, која илуструју реаговања на Први српски устанак у Војводини. Аутор изложбе и каталога Весна Башић. Изложбу је отворио потпредседник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине Душан Јаковљев.

Scroll to Top