ОКРУГЛИ СТО „КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ”

ОКРУГЛИ СТО „КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ”

 

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

у сарадњи са

АРХИВИСТИЧКИМ ДРУШТВОМ СРБИЈЕ
и ДРУШТВОМ АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

организује ОКРУГЛИ СТО на тему

КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОСТУПНОСТ ПОДАТАКА ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Архив Војводине 5. 4. 2023. са почетком у 10.00 часова

10.00 – 10.30 Поздравне речи

10.30 – 12.30 Уводна излагања:

Милена Поповић Субић, Архив Војводине: Законодавни оквир за коришћење архивске грађе и доступност архивске грађе према Принципима доступности Међународног архивског савета;

Лела Рудић, Служба поверeника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Права и обавезе архива као руковаоца података из архивске грађе;

Слободанка Цветковић, Историјски архив Пожаревац: Архивски фондови и збирке у архивима који садрже личне податке;

Милорад Јовановић, Историјски архив „Средње Поморавље”, Јагодина: Судска документација у архивима и заштита података о личности;

Лела Павловић, Mеђуопштински историјски архив Чачак: Коришћење ахивске грађе у јавним архивима која садржи податке који се односе на одбрану земље и националну безбедност, односно привредне и друге интересе Републике Србије;

Драгана Ђорић, Покрајински заштитник грађана: Право на доступност податакa из архивске грађе као људско право;

Оливера Пејак-Прокеш, Апелациони суд у Новом Саду: Анонимизација података у судству.

12.30 – 14.00 Дискусија

Позивамо Вас да узмете учешће на округлом столу и да Вашим искуством допринесете
раду истог, како бисмо заједно допринели решавању питања која се постављају пред
архивисте, с нагласком на заштиту података о личности и других података чија је
доступност ограничена.
Пријаву за учешће молимо Вас да извршите на мејл: vladimir.i@arhivvojvodine.org.rs

Scroll to Top