Посета архива у Сегедину

Посета архиву у Сегедину

Представници Архива Војводине Милена Поповић Субић пом. директора и архивисти Жужана Мезеи, Дејан Маодуш и Зоран Стевановић посетили су 23. маја 2019. године архив у Сегедину, где су разговарали о могућим облицима сарадње два архива.

Представнике Архива Војводине дочекао је директор Др Biernacki Karol и упознао их са радом архива. Архив у Сегедину је архив Чонградске жупаније, и у свом саставу има још 4 одељења у градовима: Чонград, Ходмезевашархељ, Мако и Сентеш. Чува око 15.000 метара архивске грађе. Због велике количине грађе, адаптиран је простор од 4000 м2 за смештај, дигитализацију и књиговезачке послове, по најмодернијим стандардима за смештај и чување архивске грађе.

У току посете, договорена је сарадња првенствено за истраживање и дигитализацију грађе за пројекат Архив Војводине Српске привилегије.

Представници Архива Војводине Милена Поповић Субић пом. директора и архивисти Жужана Мезеи, Дејан Маодуш и Зоран Стевановић посетили су 23. маја 2019. године архив у Сегедину, где су разговарали о могућим облицима сарадње два архива.

Представнике Архива Војводине дочекао је директор Др Biernacki Karol и упознао их са радом архива. Архив у Сегедину је архив Чонградске жупаније, и у свом саставу има још 4 одељења у градовима: Чонград, Ходмезевашархељ, Мако и Сентеш. Чува око 15.000 метара архивске грађе. Због велике количине грађе, адаптиран је простор од 4000 м2 за смештај, дигитализацију и књиговезачке послове, по најмодернијим стандардима за смештај и чување архивске грађе.

У току посете, договорена је сарадња првенствено за истраживање и дигитализацију грађе за пројекат Архив Војводине Српске привилегије.

Представници Архива Војводине Милена Поповић Субић пом. директора и архивисти Жужана Мезеи, Дејан Маодуш и Зоран Стевановић посетили су 23. маја 2019. године архив у Сегедину, где су разговарали о могућим облицима сарадње два архива.

Представнике Архива Војводине дочекао је директор Др Biernacki Karol и упознао их са радом архива. Архив у Сегедину је архив Чонградске жупаније, и у свом саставу има још 4 одељења у градовима: Чонград, Ходмезевашархељ, Мако и Сентеш. Чува око 15.000 метара архивске грађе. Због велике количине грађе, адаптиран је простор од 4000 м2 за смештај, дигитализацију и књиговезачке послове, по најмодернијим стандардима за смештај и чување архивске грађе.

У току посете, договорена је сарадња првенствено за истраживање и дигитализацију грађе за пројекат Архив Војводине Српске привилегије.

Scroll to Top