Јавне набавке – Добра 2022

ЈНОП 02/22
Предмет јавне набавке, добра: Набавка рачунарске опреме

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Обавештење о додели уговора
Редни број набавке: ЈНОП 02/22
Предмет јавне набавке, добра: Набавка рачунарске опреме
Врста поступка: Јавна набавка добара у отвореном поступку
Рок за подношење понуда:
29. 06. 2022. године до 10.00 часова
Отварање понуда:
 29. 06. 2022. у 10.00 часова
Обавештење о додели уговора
Scroll to Top